Informacije javnega značaja

Svet zavoda

mag. Majda Potrata (predsednica), Majda Štruc, Tjaša Klanjšček, Jože Čonč, Lucijan Jošt

Programski svet

Sebastijan Horvat (predsednik), Barbara Jamšek in Sabina Šinko