Kužek in sonček  

Ludvik Středa in Pavel Polák

Galerija

Kužek in sonček
Kužek in sonček
Kužek in sonček
Kužek in sonček
Kužek in sonček
Kužek in sonček

Sodelujoči

Režiser Tine Varl


Avtor likovne podobe Jaroslav Milfajt


Igralci Petra Caserman, Davorin Kramberger, Mirko Černic in Tjaša Lešnik


Lektorica Emica Antončič

Avtor glasbe Boris Rošker

Mojstra luči in tona Mirko Černic in Gregor Cvilak

Scenski tehnolog Slavko Rakuša

Izdelovalci scene Slavko Rakuša, Mirko Černic, Enver Ibrahimagić, Miljenko Knezoci in Gregor Cvilak

Izdelovalka kostumov Breda Varl


Premiera — 18. oktober 2001