Franček na kolesu  

Breda Varl

Sodelujoči

Režiserka in avtorica likovne podobe Breda Varl


Igralca Petra Caserman in Davorin Kramberger


Scenograf, lutkovni in scenski tehnolog Slavko Rakuša Slavinec

Avtor glasbe Davorin Kramberger

Lektorica Metka Damjan

Mojster luči in tona Peter Pušnik

Izdelovalci lutk in scene Slavko Rakuša Slavinec, Breda Varl, Mirko Černic, Miljenko Knezoci, Enver Ibrahimagić, Gregor Cvilak in Marija Lukač


Premiera — 20. november 2003