Bajka o svetlobi  

Bina Štampe Žmavc

Galerija

Bajka o svetlobi
Bajka o svetlobi
Bajka o svetlobi
Bajka o svetlobi
Bajka o svetlobi

Sodelujoči

Režiser Pavel Polák


Avtor likovne podobe Svjetlan Junaković


Premiera — 25. september 1998