Pogovor po predstavi Srce v temi

Četrtek, 24. marec 2022

z Alenko Werdonig, strokovnjakinjo za avtizem

Po predstavi, 31. marca 2022, se bomo pogovarjali s strokovnjakinjo za avtizem s Centra za sluh in govor Maribor, Alenko Werdonig.

2. april je svetovni dan zavedanja o avtizmu, motnje, ki je po podatkih Zveze za avtizem v zadnjih dveh desetletjih v precejšnjem porastu. S strokovnjakinjo se bo pogovarjala Tanja Lužar, režiserka uprizoritve, v kateri je osrednji lik Mary Temple Grandin, oseba z motnjo avtističnega spektra in borka za dobrobit rejnih živali.

Avtizem je razvojna motnja z največjim primanjkljajem na področju socialne komunikacije in interakcije ter z izrazito stereotipnostjo/nefleksibilnostjo na področju dejavnosti in interesov. Po mnenju strokovnjakov ima vsaka srednja šola vsaj enega dijaka s to motnjo, kar pomeni, da je krog ljudi (profesorji, sošolci, starši, prijatelji …), ki se soočajo z večjim ali manjšim problemom komunikacije, kar širok.

Pogovor po predstavi Srce v temi