Ponedeljek, 15. maj 2023

Lutkovni muzej Maribor tudi v razširjeni razsničnosti

Vabimo na odprtje v sredo, 17. maja 2023, ob 10. uri v Lutkovni muzej Maribor, na severu Vojašniškega trga.

Po kratkem nagovoru Katarine Klančnik Kocutar, direktorice in umetniške vodje Lutkovnega gledališča Maribor in Petra Tomaža Dobrile, predsednika KID KIBLA vabimo na ogled digitizirane razstave s pomočjo aplikacije in krajše druženje.

Aplikacija LutkAR

Lutkovno gledališče Maribor je za Lutkovni muzej v sodelovanju z Društvom za sodobno umetnost X-OP in KIBLA2LAB pripravilo aplikacijo LutkAR, ki bo prikaze razstavljenih eksponatov snovne kulturne dediščine, nadgradila s sodobnimi tehnologijami in novo-medijskimi postopki.

LutkAR je zabavna in poučna aplikacija, skozi katero smo razstavi želeli vdahniti življenje, kot lutkar s svojo animacijo vdihne življenje prej neživemu predmetu, lutki. Tako bo preko aplikacije razstavni prostor dodatno oživel. Osredotočili smo se na razne oblike razširjene resničnosti (Augmented Reality – AR), na avdio-vizualno produkcijo in kombinacijo izvirnega slikovnega materiala ter fotogrametrije.

Aplikacija LutkAR, ki jo je pripravilo Lutkovno gledališče Maribor v

sodelovanju z Društvom za sodobno umetnost X-OP in KIBLA2LAB, je nastala

v sklopu pilotnega projekta, izbranega na javnem pozivu  KID PINA v sklopu

Mreže RUK (JP-PR-RUK_1_ 2022),  ki ga sofinancirata Evropska unija iz

Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija (Ministrstvo

za kulturo).

Razširjena resničnost še dodatno bogati stalno razstavo v Lutkovnem muzeju Maribor

Konec meseca novembra je vrta odprl nov Lutkovni muzej Maribor. Stalna zbirka lutk in ostalih elementov iz zgodovine Lutkovnega gledališča Maribor je našla svoj prostor v prenovljenem objektu Tri babe, na severu Vojašniškega trga. Muzej v osrednjem delu kaže bogato ustvarjalnost gledališča v skoraj petdesetih letih profesionalnega delovanja, del pa tudi v času pred tem, saj je lutkovna dejavnost v Mariboru živa že več kot stoletje.

Lutkovni muzej je zaživel kot nova točka beleženja zgodovine ter prostor za pedagoško in ustvarjalno dejavnost gledališča; prepoznan je tudi kot priljubljena destinacija za različne obiskovalce mesta.

LutkAR
LutkAR
LutkAR
LutkAR