Hrast pri Sodnem stolpu

Hrast pri Sodnem stolpu
Hrast pri Sodnem stolpu
Sodni stolp – razglednica, 1929, vir: UKM, Zbirka drobnih tiskov
Sodni stolp – razglednica, 1929, vir: UKM, Zbirka drobnih tiskov
Hrast pri Sodnem stolpu
Hrast pri Sodnem stolpu

Hrast dob (Quercus robur) pri Sodnem stolpu je najstarejše in najdebelejše drevo, ki raste znotraj starega mestnega jedra. Območje le tega je bilo v srednjem veku omejeno z obzidjem ter gosto pozidano, zato prostora za zelenice, nasade in drevesa ni bilo. Izjema sta bili površini na sedanjem Slomškovem trgu, kjer je bilo pokopališče in kasneje vrtovi ter na območju nekdanjega Minoritskega kompleksa, kjer je danes Avditorij LGM. Ta hrast ni le najdebelejše drevo mestnega jedra, ampak najverjetneje tudi edino, ki je ohranjeno iz tistih časov (z izjemo stare trte v bližini).

Podatkov o starosti hrasta ni, glede na stare upodobitve in poznavanje drevesne vrste pa ocenjujemo, da je drevo staro vsaj 200, lahko pa tudi 300 let ali več. Obseg debla, izmerjen v letu 2019, je 481 cm, kar pomeni 153 cm premera. Visok je več kot 25 m.

Zaradi svojih dimenzij, pričevalne vloge in izjemnega vedutnega pomena ga varujemo in je določen za drevesno naravno vrednoto lokalnega pomena.
 

Hrast dob je drevesna vrsta, ki je v naravi značilna za nižinske predele, za globoka, bogata tla z visoko podtalnico, tudi občasno poplavljena. Dobro prenaša mestno okolje in lahko doživi visoko starost, celo tisoč let. Ta hrast nima idealnih rastiščnih razmer, kar se odraža v njegovi dokaj počasni rasti in zmanjšani vitalnosti v zadnjih letih, kar je tudi posledica večjih gradbenih del v bližini na obeh straneh obzidja, ki so lahko imela vpliv na vlažnostne razmere v tleh ter na velikost območja koreninskega sistema drevesa. Z rednimi vzdrževalnimi deli ohranjamo drevo v čim bolj ugodnem stanju, v letu 2019 pa so bili izvedeni tudi ukrepi za izboljšanje rastiščnih razmer. Kot enega ključnih dejavnikov za drevo je potrebno ohranjati rahlost tal v rastnem prostoru drevesa ter ohranjati ali celo dodajati organski opad.