Spinozova leča  

Barbara Novakovič Kolenc / Muzeum Ljubljana in Mednarodni grafični likovni center, Grad Tivoli

Spinozova leča je poligon teme o Spinozi skozi dramatizirano podobo alegorij filozofije in umetnosti. Večplastni pripovedovalec je ženska.

Prostor kot "sublimni" objekt niha med nevidnostjo in integracijo. Nanj je pripet prostor-vrt, fuzija psihične in fizične podobe. Paradigma oblikovanja vrtov v 17. stoletju odpira široke vhode v miselni kozmos in vzpostavlja sferične aberacije pomena in odnosov.

Sopostavljena prostora formirata zgodbo skozi imaginarij opisov, fiktivnih situacij, prepletenih z biografskimi fakti, ki udejanjajo Spinozovo filozofijo, od substance, zavračanja afektov do krepostnosti.

Performans Spinozova leča, postavi v središče telo, ki pleše in filozofira: "Telo in duh sta kakor leča, ki tudi je in ostane samo ena ter ista stvar, čeprav se nam prikazuje z dveh strani, kot vzbočena in kot uleknjena."

Cena vstopnice je 8 eur, za študente pa 5 eur.

Galerija

Spinozova leča <em>Foto: Urška Boljkovac, Mare Mutić</em>
Spinozova leča Foto: Urška Boljkovac, Mare Mutić