Razstava: Opuščanje vedenja  

Nuša Smolič

Po odprtju, 8. oktobra, bo razstava na ogled od 10. do 31. oktobra, vsak delavnik med 10.00 in 13.00

Opuščanje vedenja je poglavje iz zgodbe, serije štirih in več razstav, ki jih akademska slikarka Nuša Smolič predstavlja na vpogled ob koncu leta 2022 in se nadaljujejo v 2023. Prva razstava se prične v Mariboru v Sodnem stolpu kot uvertura na vse prihodnje. In vsaka zase tvorijo svoj koncept, kot tudi vsak prostor zase zahteva svojo postavitev. Razstave so plod umetničinega ustvarjalnega procesa v obdobju 2021–2022 in se z njimi predstavlja v novi, sveži obliki, kot svojevrsten preporod razmišljanja v njen umetniški svet tako na platnu kot izraz-odraz njenega notranjega sveta.

Da bi lahko opustili tisto, kar vemo, moramo (do)živeti občutek ponotranjenega spokojnega miru, slediti toku zaupanja in na ta način odvreči vsa ustaljena prepričanja o pravilih in uokvirjenih perspektivah. Z razstavo želi Nuša tako izpodbijati načelo vedenja v pretvorbo načela čutenja in se skozi razmišljanje na vsakem koraku za pripravo razstave posveča temu konceptu v celoti. Že izbor prostora za predstavitev del je tu skladen z njeno idejo, saj želi razstavo predstaviti v neklasičnih galerijskih prostorih in izbira ambient, ki je v skladu s filozofijo koncepta. Tako z razstavo tudi razbija normative, da je za predstavitev vedno potreben nek avtoritaren, tradicionalen aspekt v motivih in ostalih likovno-teoretskih zapisih. Nuša motive črpa iz okolice, žive in nežive narave in jih prenaša skozi produkcijo svoje notranjosti v vidno polje na slikarsko platno. Slikovna površina tako postane poligon, ki beleži intenzivne slikarske spremembe, to pa se odvija tudi v izbiri rabe različnih formatnih dimenzij. Ekspresivni kolorit in dinamične poteze poglabljajo slikarsko polje v živo, nekonvencionalno ter odražajo moč karakterja in sveta, ki ga upodablja.

Tako nastajajo motivi v oblikah izraznosti portretov, krajin, prepletov žive in nežive narave v abstrahirane elemente. S tem ustvarja različne globine na slikarski površini kot odraz izkustva in posluha slike same.

Razstava Opuščanje vedenja sestoji iz okoli 30 slik na platnu v mešanih tehnikah in okoli 400 risb do formata A3. Risbe, ki jih predstavlja poleg slik, so nastale kot njen osebni projekt v obdobju od 1. februarja 2021 do 1. februarja 2022 z idejo "nariši svoj dan", saj na ta način Nuša pridobiva na vseh učenjih, ki jih je s tem projektom želela pridobiti, poglobiti in zasnovati v njeno kreativno razvijanje v prihodnje. Tako nastane serija enoletnega projekta risb kot nekakšen dnevnik njenih dni, občutkov skozi njene dni, ki jih javnosti na razstavi v Sodnem stolpu predstavlja premierno. Iz tega pa nastanejo ideje tudi za velika platna. Namen risb in razstave je ozaveščanje posameznika o širini njegove kakovosti na različnih ravneh. Tako se risbe ponovno zlijejo s konceptom in naslovom razstave – Opuščanje vedenja.

Upodobitve v risbah so nastajale kot momentalna inspiracija slikarkinega ustvarjalnega procesa, tako so vsaka zase različne in si nekako ne dovoljujejo primerjave. Nastajale so v različnih tehnikah, po katerih so umetnico tisti določeni trenutek, da izrazi svoja občutja dneva, poklicale k ustvarjanju. Ponekod zasledimo tudi več risb za isti dan, saj je takrat to slikarka (za)čutila in na ta način želela predstaviti poglobljen vidik plastenja občutkov tega dne.

Nastale umetnine v risbah so tako le podlaga Nušinega razmišljanja za velikoformatne slike in novo ustvarjen aspekt njenega snovanja. Na ta način se skozi razstavo formira interakcija kakovostnih spajanj, ki so vidna kot zaključni element vseh različno upodobljenih aspektov na zajeti slikarski površini. Pri takšnem likovnem procesu zato Nuša razvije delo na več platnih hkrati, vzporedno, v serijah, predvsem pa na velikih formatih.

Umetnica je že v času študija na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje razvila izrazito avtorski način govorice z barvno materijo na platnu, zato so njene slikarske poteze prvinske, močne, hitre in materialno polne, ustvarjene spontano, impulzivno, a hkrati z globokim slikarskim mišljenjem zasedajo natančno določena mesta. Močno aktivnost barvnih potez je umetnica potencirala z izrazito kromatično barvno paleto, kjer sobivajo različne barvne vrednosti in tvorijo dialoge v kontrastih.

Tako je razstava Opuščanje vedenja materializirano stičišče in prehod med zunanjim in notranjim, oprijemljivim in neoprijemljivim, vidnim in nevidnim.

 

O avtorici

Nuša Smolič

Kdo je Nuša? Vse to, kar piše v opisu predstavljene razstave, v vidni obliki kot ekspresija njene notranjosti. Večna raziskovalka, zagovornica in iskalka lepot življenja, večna povezovalka isto mislečih ljudi.

Meni, da je kreativa neomejena, neodvisno od pričakovanj uma, ki zapleta ločnice med "kaj je dobro" in "kaj ni". Zato Nuša izraža svojo ekspresijo z risanjem, slikanjem, plesom, pisanjem poezije, fotografijo, kreacijami oblek, tiskanjem in izdelovanjem grafike, scenografijo v nočnih klubih, s sinestetičnim videnjem glasbe, z načinom izražanja, občasnim izdelovanjem nakita itd. "Vse okoli nas je umetnost in tudi sami smo to, umetniki pa smo tu zato, da delujemo kot steber izraznosti – preko nam različnih in ljubih načinov – in to prenašamo v vidni, fizični svet."

Nuša je oseba, ki se je že kot otrok odločila, kaj bo počela v življenju, ne samo z dušnega vidika, temveč tudi kot poklic.

Verjame, da je pravilno usmerjena energija pot do zadanega uspeha – pot do manifestacije. Vendar zgodba o uspehu zanjo ni v zmagi, temveč na poti in v vsem učenju vmes, vztrajanju, trdem delu, jasnosti, odgovornosti, poslušanju sebe in slišanju okolice. In če imaš sanje, se zanje boriš! Vse delo, ki ga opravlja, je njena strast, način življenja, saj se na ta način kreirajo in oblikujejo njene osebne kompetence in tako njen vsakdan postaja poln svojevrstnih izzivov in osebne rasti.

Odkar pomni, jo oblikuje čut za umetnost in ustvarjalnost. Po končani Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo in pridobljenem nazivu modne oblikovalke je šolanje nadaljevala na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, smer slikarstvo. V svoji karieri šteje že več kot 15 let izkušenj v organizatorskih vodah na različnih projektih, na svojih osebnih in skupnih projektih z organizacijo raznih razstav in modnih revij, dogodkov z okroglimi mizami, raznimi diskusijami, glasbenimi dogodki …

Umetnost je tako njen dušni poklic, ki ga ima možnost opravljati, zato je bila njena želja že od nekdaj povezovanje vseh vrst ustvarjalcev, združevanje iste sinergije. Tako so iz ideje po združevanju, kreiranju in prenosu znanja nastale izkušnje z več kot 8-letnim mentoriranjem tečajev risanja in slikanja, priprav na sprejemne izpite umetniških šol in art coachinga/consultinga.

Sodeluje z različnimi strokami umetnikov v vlogi "art managerke" in pri različnih projektih v sodelovanju z raznimi likovnimi institucijami, kot so umetniški zavodi, društva, galerije z organizacijo raznovrstnih umetniških projektov, na domačih in mednarodnih tleh. Njene pretekle izkušnje pa so jo izoblikovale tudi v povezovanju kulture s poslom.

Za več vpogleda v njen kreativni svet pa ji lahko sledite na njenem Instagram profilu nusa.smolic.

In kot pravi sama: "Naj se razvija in živi paleta kreativnih idej in naj se pletejo prava povezovanja/sodelovanja!"

"Naj umetnost gradi mostove, ne pa ustvarja zidov!"

Galerija

Razstava: Opuščanje vedenja
Razstava: Opuščanje vedenja
Razstava: Opuščanje vedenja
Razstava: Opuščanje vedenja
Razstava: Opuščanje vedenja
Razstava: Opuščanje vedenja