Gledalnica z delavnico  

Gledalnica televizijskega posnetka predstave LGM in ustvarjalna delavnica

V sodelovanju z RTV Slovenija, regionalnim centrom Maribor

Gledalnica televizijskega posnetka predstave LGM in delavnica izdelave živali.