Dš, dš, dš deževnik  1-3

Društvo Nagib / Društvo Nagib, Lutkovno gledališče Maribor, MKC Maribor, Zavod Rizoma / 30 min

Interaktivna predstava za predšolske otroke in njihove starše Dš, dš, dš deževnik vabi na skupno raziskovanje. Poslušanje. Opazovanje. Ko pade dež, vrt oživi. Zašelesti. Zamrgoli. Dva sladkosneda deževnika iščeta nekaj sladkega. Z njima na pot se podajo najmlajši in njihovi spremljevalci, starši, dedki in babice, skrbniki. V svetlobni in glasbeni kompoziciji, ki jo v živo ustvarjajo igralci, se otroci in njih starši skupaj potopijo v odkrivanje malih-velikih skrivnosti (ne)vidnega/(ne)slišnega/(ne)znanega živega sveta, ki nas obkroža; čudijo se kraljestvu podzemnih korenin, osluškujejo podzemni reki, raziskujejo z gibom, glasom ter v spontani igri poglabljajo svoj odnos s starši/skrbniki in drug z drugim. Ko umetnost postane igra. In igra postane umetnost, ki gradi odnos. Stik.    

"V svetu vsega bivajočega si delimo sposobnost čutenja, delimo si moč, da se nas stvari dotaknejo."  Jean-Paul Thibaud

Predstava nastaja v sklopu interdisciplinarnega studia OS, ki raziskuje relacijsko umetnost, umetnost odnosa. Predstava je  zasnovana kot prostor igre in eksperimenta, kjer se v varnem in strukturiranem prostoru povezujejo otroci, starši, umetniki in strokovni sodelavci ter raziskujejo tako "os" oziroma "osišče" različnih umetniških in neumetniških praks' kot tudi načine, kako si z drugim(i) bivajočim(i) delimo ta skupni svet.

Povabiti v svet umetnosti najmlajše

Produkcija studia OS izhaja iz premise, da je produkcija za najmlajše v našem prostoru večinsko zastopana v formatih, ki sledijo konvenciji ločitve odra (umetniškega dela) in avditorija (občinstva-gledalca). S tem kontekstom so pogojeni tudi pričakovani in sprejemljivi načini udejstvovanja/pozicije/vloge gledalca v gledališču. Naša raziskovalno-umetniška hipoteza je, da opisani format (navkljub estetski dovršenosti in vsebinski primernosti predstave) zaradi širokega spektra psiho-fizičnih potreb najmlajših občinstev, ne zmore vedno ustvariti varnega in vključujočega prostora za vse tiste najmlajše, ki tovrstnemu kodu ne morejo slediti in jih s tem (v določeni in pomembni fazi življenja) izloči iz prostora umetniškega udejstvovanja. Projekt OS izhaja iz relacijske estetike, estetike in etike odnosa. Nastaja v sodelovanju umetnikov in strokovnih sodelavcev z različnih področij z željo prispevati k razmisleku in razvoju inkluzivnih dramaturgij ter kompozicijskih orodij, ki lahko prispevajo k pluralnosti formatov, načinov udejstvovanja in izkušenj bivanja z in v umetniškem delu ter s tem k širši dostopnosti umetnosti za najmlajša občinstva. S predstavo želimo nagovoriti otroka v vsem njegovem potencialu, celostno - podpreti njegovo raziskovanje, čudenje, domišljijo in s tem premisliti in razpreti vprašanje tudi o tem: kaj so vsebine, ki jih otroci potrebujejo in kako jih lahko zanje, predvsem pa skupaj z njimi, razvijemo. Ko vsebino narekuje otroška občutljivost, občutek za lepoto, empatija, skrb. Ko začutimo vez z drugim bivajočim in nebivajočim. Povezanost.

"V meni je poletje" (Ana, 5 let) 

Vloga estetske izkušnje za oblikovanje zdravega socialnega krogotoka

Za izhodišče postavljamo pogled na ustvarjanje skozi otroške oči, celostno in oprto na čustveno varen stik in uglašen odnos med (predšolskim) otrokom in staršem (odraslim), ki ga podpira tudi struktura predstave. Integracija senzornih izkušenj in raziskovanja sveta narave ter poustvarjanje te izkušnje skozi umetniški izraz je za poglabljanje in krepitev odnosa med otrokom in odraslim – neprecenljiv. Istočasno namreč omogoča otroku, da v polnosti zaznava in ob odraslem tudi odkriva povezanost zunanjega in notranjega sveta, doživljanja z razumevanjem ter predvsem zmožnosti izraziti svoje doživljanje in biti od odraslega slišan, viden in začuten. Odrasli pa ob razvijanju pozornosti na otrokovo doživljanje razvija tudi svojo tenkočutnost in čustveno odzivnost, ki je ključ do kreativnosti, sproščenosti in prisotnosti v vsakdanjih odnosih in predvsem odnosu do otrok.


Produkcija: Društvo Nagib (zanj Petra Hazabent), Katja Kosi samozaposlena v kulturi

Koprodukcija: Lutkovno gledališče Maribor, MKC Maribor, Zavod Rizoma

Galerija

Dš, dš, dš deževnik
Dš, dš, dš deževnik

Sodelujoči

Režija Saška Rakef

V sodelovanju s kolektivom ustvarjalcev in izvajalcev - Barbara Kukovec, Katja Kosi, Monika Pocrnjić, Tomaž Tomljanović in Nina Kokelj 

Strokovna podpora prof. dr. Katarina Kompan Erzar