Dokudoc: Izginjanje  

Andrina Mračnikar

Na južnem Koroškem je pred letom 1910 približno 90 odstotkov vseh prebivalk in prebivalcev govorilo slovensko, danes je ta procentni delež upadel v povprečju na enomestno število.
Andrina Mračnikar v svojem esejističnem dokumentarnem filmu na osebni način pokaže, da je politična nujnost pereča. Kaj se zgodi, ko ti v vsakdanjem življenju vzamejo materni jezik? Kaj mora politika storiti, da bi preprečila izumiranje jezika, katerega zaščita je ustavno zajamčena? (Diagonale, Astrid Peterle)