CAR ŽIVALI 3+

Joseph Nzobandora / Gledališče MalihVelikih, Ljubljana / 35 minut

Beseda car v slengu pomeni nekoga, ki nekaj res dobro zna. Zgodba otrokom razkrije, da kralj živali ni nujno tudi car živali, saj vladanja svojim podanikom ne obvlada. Levov pogled na vladanje poudarja njegova pesem, ki jo ves čas vadi, saj jo želi zapeti na Izboru za carja živali. V pesmi razkrije, katere lastnosti se mu zdijo najpomembnejše za carja: dober izgled, čedna pričeska, sledenje modnim trendom ... lastnosti, ki za dobrega vladarja zagotovo niso najpomembnejše ...

Galerija

CAR ŽIVALI
CAR ŽIVALI