Apofenija 15+

Platforma konS – MKC Maribor, Moment, Bunker, Melara, Cankarjev dom Ljubljana / 45 min

Kaj se lahko zgodi, ko gledališče kot živ medij prestavimo z odra v av - ditorij? Apofenija/1 je demo verzija subjekta umetne inteligence, ustvarjena, da uprizarja neuprizorljivo. Apofenija/1 s pomočjo lastne - ga mehanizma vzorčenja generira fraktale svoje interpretacije člo - veškega (ne)smisla, obenem pa je strukturirana kot organizem sa - modejno oživljajočih celic, ki odpira prostor prihodnosti kot prostor brez človeka. V njem lahko umetna inteligenca svojo namenskost, teleološkost osmišlja skozi pozabljene podobe trajanja, minevanja in bivanja, pri tem pa obdeluje vse neoprijemljivo, neubesedljivo, neu - lovljivo. Apofenija/1, programirana za produciranje utrinkov bivanja in iskanje smislov v svoji spominski plošči neštetih podob in pomenov, lovi trenutke déjàvujev, virtualnih drobcev življenja, minulih vonjav in izgubljenih spominov. Kako umetno konstruirani subjekt razume or - ganskost živega? V uprizoritvi, kjer je edini živi element gledalec v dvorani, obsojen na iskanje življenja v inherentno tujem, se vzposta - vlja nova oblika življenjskosti, dialog med sogovornikoma, ki ne go - vorita istega jezika in ne uporabljata istega znakovnega sistema.

Več informacij na spletni strani producenta.

Galerija

Apofenija
Apofenija
Apofenija
Apofenija
Apofenija
Apofenija

Sodelujoči

Avtorici Nina Ramšak Marković, Varja Hrvatin

Oblikovalec videa Vid Merlak

Scenograf Igor Vasiljev

Tehnična soavtorja  Staš Vrenko, Monika Pocrnjić

Oblikovalec zvoka Jure Anžiček

Oblikovalka besedila Siri

Oblikovalca govora  eBralec, Google prevajalnik

Producent  Miha Horvat