Studio MaMa3 in Startboks 3+

24 kur

Studio MaMa pod mentorskim vodstvom avtorja zamisli, lutkovnega umetnika in pedagoga Noriyuikja Sawe bo vključil matere in babice, ki bodo skozi celovit ustvarjalni proces oblikovale lutkovno uprizoritev za svoje najdražje. Gre za izkušenjsko učenje o lutkovnem gledališču skozi realni proces, ki najlaže prikaže vse dimenzije tovrstnega snovanja. Tako se lutkovno gledališče med običajnimi gledalci uveljavlja kot kompleksna in polnokrvna umetnost zahtevnih dimenzij, hkrati pa naj bi tak projekt pritegnil pozornost javnosti ter vzpostavil dolžno razumevanje tega področja. Gre torej za projekt, ki uresničuje dva namena hkrati – (v socialnih dimenzijah) vzgojnega in (v umetniškem smislu) izobraževalnega.

Crew and cast

Studio MaMa3 in Startboks pod vodstvom Matejke Kokol je vključil matere in babice, ki so skozi celovit ustvarjalni proces že tretjič oblikovale lutkovno uprizoritev za svoje najdražje. V povezavi s Filozofsko in Pedagoško fakulteto Univerze v Mariboru je potekal zgoščen praktični seminar, poimenovan Startboks, s poudarkom na izbiri uprizoritvene predloge z mislijo na naslovnika, izbiri vrste lutk in oblikovanju likovne podobe. Na prvem mestu je bil proces namenjen (bodočim) učiteljem in vzgojiteljem. Posamezni študentje so po opravljenih obveznih fazah dela sodelovali v skupnem projektu s Studiem MaMa vse do uprizoritve. Gre za izkušenjsko učenje o lutkovnem gledališču skozi realni proces, ki najbolj slikovito predstavi vse dimenzije tovrstnega snovanja. Slušateljice so izdelale opremo lutkovne predstave z naslovom 24 kur, ki o bodo na koncu tudi izvedle.