Startboks 3+

V osemdesetih dneh okoli sveta

Studio MaMa pod mentorskim vodstvom avtorja zamisli, lutkovnega umetnika in pedagoga Noriyuikja Sawe bo vključil matere in babice, ki bodo skozi celovit ustvarjalni proces oblikovale lutkovno uprizoritev za svoje najdražje. Gre za izkušenjsko učenje o lutkovnem gledališču skozi realni proces, ki najlaže prikaže vse dimenzije tovrstnega snovanja. Tako se lutkovno gledališče med običajnimi gledalci uveljavlja kot kompleksna in polnokrvna umetnost zahtevnih dimenzij, hkrati pa naj bi tak projekt pritegnil pozornost javnosti ter vzpostavil dolžno razumevanje tega področja. Gre torej za projekt, ki uresničuje dva namena hkrati – (v socialnih dimenzijah) vzgojnega in (v umetniškem smislu) izobraževalnega.

Crew and cast

produkcija dijakov Srednje trgovske šole Maribor, ki so v okviru programa Starboks pod vodstvom Tina Grabnarja ter mentoricama Simono Letnik in Suzano Majnarić ustvarili predstavo V osemdesetih dneh okoli sveta.