Evropski projekti

Evropski socialni sklad

Evropski socialni sklad (ESS) je glavni instrument Evrope, ki podpira zaposlovanje, pomaga ljudem dobiti boljša delovna mesta in zagotavlja državljanom EU bolj poštene zaposlitvene možnosti. Deluje z vlaganjem v evropski človeški kapital – delavce, mlade in vse tiste, ki iščejo zaposlitev.

V okviru javnega razpisa Ministrstva za kulturo Republike Slovenije Podpora novim kariernim perspektivam v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (KRVS) v obdobju 2019–2021 izvajamo projekt Odpiramo gledališke in lutkovne perspektive.

V okviru projekta smo dobili šest zaposlitev za obdobje 2019–2021.

Evropski socialni sklad

Projekt SKUM

Projekt Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo (SKUM) je bil izbran v okviru prednostne osi 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost, na razpisu z naslovom Javni razpis za sofinanciranje operacije razvoja in udejanjanja inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc - razvoj sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo.  

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Projekt se izvaja od 18. avgusta 2017 do 30. junija 2022.

Projekt SKUM